Naše třída

O projektu Naše třída

Na těchto stránkách bych ráda uveřejnila své postřehy, zkušenosti, zážitky a podněty k výuce. A třeba i k té projektové. Mé první setkání s touto metodou bylo ještě na fakultě při studiu. Od té doby už uplynulo několik let a já, ač přes první zkušenost, kdy jsem slýchala věty:

Takhle se učit nedá, to poznáš, takhle se to ale v praxi nedělá.

Stále zkouším, hledám a objevuji. Myslím si totiž, že cesty výuky – zvláště na 1. stupni, kdy se snažíme žáky motivovat a nadchnout pro jejich další učení – mají být akční, motivované, tvořivé a aktivizující, což právě realizace projektů ve výuce umožňuje.

Zde se tedy nabízí prostor pro diskusi, sdílení nápadů a podnětů, výměnu zkušeností a materiálů. Je totiž smutné, že i současní vysokoškolští studenti narážejí na překážky a problémy, jako před lety i já, a to mezitím proběhla i školská reforma, která si mimo jiné kladla za cíl i uplatňování nových moderních metod ve výuce.

Je na nás, učitelích v praxi, abychom hranice posouvali. Nepochybuji o tom, že je mnoho těch, jejichž hodiny jsou plné nových nápadů a využití moderních metod i technologií, ale jak dokazuje běžná praxe, velmi častý je stále i stereotyp a nuda v hodinách. A právě z těchto důvodů pak může docházet i k narůstající nekázni, nezájmu a neochotě dětí se dál vzdělávat a učit se s chutí.

 

Líbil se Vám tento článek? Pro více inspirace nás sledujte na Pinterestu.

Přidat komentář

Kateřina Musiol Kuchnová

Učím na 1. stupni na soukromé základní škole. Na těchto stránkách bych ráda uveřejnila své postřehy, zkušenosti, zážitky a podněty k výuce.

Pinterest