Naše třída
O projektu Naše třída

O projektu Naše třída

Na těchto stránkách bych ráda uveřejnila své postřehy, zkušenosti, zážitky a podněty k výuce. A třeba i k té projektové. Mé první setkání s touto metodou bylo ještě na fakultě při studiu. Od té doby už uplynulo několik let a já, ač přes první zkušenost, kdy jsem slýchala věty:

Takhle se učit nedá, to poznáš, takhle se to ale v praxi nedělá.

Stále zkouším, hledám a objevuji. Myslím si totiž, že cesty výuky – zvláště na 1. stupni, kdy se snažíme žáky motivovat a nadchnout pro jejich další učení – mají být akční, motivované, tvořivé a aktivizující, což právě realizace projektů ve výuce umožňuje.

Zde se tedy nabízí prostor pro diskusi, sdílení nápadů a podnětů, výměnu zkušeností a materiálů. Je totiž smutné, že i současní vysokoškolští studenti narážejí na překážky a problémy, jako před lety i já, a to mezitím proběhla i školská reforma, která si mimo jiné kladla za cíl i uplatňování nových moderních metod ve výuce.

Je na nás, učitelích v praxi, abychom hranice posouvali. Nepochybuji o tom, že je mnoho těch, jejichž hodiny jsou plné nových nápadů a využití moderních metod i technologií, ale jak dokazuje běžná praxe, velmi častý je stále i stereotyp a nuda v hodinách. A právě z těchto důvodů pak může docházet i k narůstající nekázni, nezájmu a neochotě dětí se dál vzdělávat a učit se s chutí.

 

Katka

Učím na 1. stupni na soukromé základní škole. Na těchto stránkách bych ráda uveřejnila své postřehy, zkušenosti, zážitky a podněty k výuce.

Přidat komentář