Naše třída
Středoškolská matematika - Testy a procvičování

Středoškolská matematika – Testy a procvičování

Taky máte strach ze středoškolské matematiky? A co teprve žáci? Na následující stránce http://math4u.vsb.cz/cs najdete Vy a Vaši žáci velkou zásobu cvičení k procvičování. Buď mohou procvičovat doma, nebo na to můžete jít společně. Každé cvičení má i samozřejmě řešení, takže jsou to autokorektivní cvičení na procvičování. A jako učitel je velice snadné vygenerovat si test na dané téma středoškolského učiva. Pro lehčí orientaci je web rozdělen na tři sekce: Math for Student (Math4S), Math for Teacher (Math4T) and Math for Class (Math4C).

Kvalitu celého programu a správnost příkladů zaručují středoškolští a vysokoškolští matematikové a celý projekt je zastřešen Evropskou unií. A za použití tzv. CLIL metody si můžete všechny příklady propočítat v anglickém, slovenském a polském jazyce. Připravuje se také španělská verze.

Středoškolská matematika - Testy a procvičování

Monika

Už pár let učím španělský jazyk na střední škole, posledních pár let externě pracuji na katedře romanistiky FF OU jako učitel oborové didaktiky

Přidat komentář