Naše třída

Pravidla třídy – Inspirace a motivace

Možná se chystáte k novým prvňáčkům, možná dostanete nové děti na prvním stupni a možná zvažujete jejich třídní motivaci a inspiraci pro pravidla třídy – fungování v rámci skupiny, komunikace apod.

Pravidla třídy - Inspirace a motivace
Vyplouváme!

Při tvorbě pravidel třídy se mi osvědčilo, že je fajn, když si pravidla v rámci třídy děti „osahají“, zažijí, objeví a ví, proč a jak k nim došly. Pak je o to více přijmou za vlastní a řídí se jimi. Za samozřejmost pochopitelně pokládám to, že jako učitelé jsme ve třídě sami příkladem nejen v dodržování oněch pravidel, v jednání, ale i v dodržování slibů, času a termínů z naší strany vůči žákům.

 

Jak jim i rodičům říkám:

„Nechci po vás nic, co bych sama nedělala. Vše platí pro nás pro všechny. Jsme teď na jedné lodi“

Asi si všichni ze svých školních lavic pamatujeme období začátku školního roku  v kterékoliv třídě, kdy se nám jen přečetl školní řád. Pamatuji si i absurdní chvíle, kdy jsem jako učitelka měla vyžadovat podpisy na listinu, která „potvrzovala“, že žáci byli s obsahem dokumentu seznámeni a ta se odevzdávala do kanceláře školy … I od týdenních prvňáčků, takže s dětským neobratným podpisem či malůvkou.  Tady snad ani nemůžu vložit smajlíka.

Teď po mně nikdo žádný dokument nechce a přece jen nám ve třídě celý rok i déle visí listina i s podpisy a třídní každodenní soužití nám provází s úsměvem a přirozeností. A tady už ho i ráda vkládám. 🙂

Níže se tedy pokusím popsat, jak se „vydáváme na ostrovní cestu“ za pravidly ve třídě my.

Pravidla třídy – Cíle a motivace

Pravidla třídy - Inspirace a motivace
Náš pirátský maskot

Cíle

 • vytvoření pravidel komunikace a soužití ve třídě
 • upevňování pozitivních vztahů a tolerance
 • ohleduplnost a spolupráce
 • součinnost a zodpovědnost

Motivace

Věk

 • 1.- 3. ročník, možnost spolupráce se staršími dětmi (Jeden rok byli původními obyvateli mí bývalí třeťáci a cestu odkrývali novým prvňákům, což napomohlo i mezitřídním vztahům).

Čas

 • 45 – 90 minut. Podle počtu dětí a s ohledem na jejich pozornost a zkušenosti s bočním vedením i hrou v roli

Pomůcky

 • mapa
 • pečetě jednotlivých ostrovů
 • znaky pro vládce – koruna, plášť, žezlo, trůn

Možný Průběh

Pravidla třídy - Inspirace a motivace

Učitel již dříve ukryje ve vymezeném prostoru zatočenou mapu (ve třídě, v tělocvičně, na hřišti, na chodbě…). Dětem vysvětlí, že potřebuje pomoci mapu najít. Upozorní je na to, že každý z nás má rád překvapení a objevování a tak, aby si to zažil každý, nedonese ji hned ten první, ale naopak , když ji najde, bude dál tichá a nenápadný a po jejím nalezení si jen tiše sedne do kruhu, který se bude postupně zvětšovat, podle těch, počtu úspěšných „objevitelů“…

A jdeme dál už v bodech:

 • Poslední donese mapu do kruhu.
 • Od této chvíle už nejsme sami, jsme posádka, která jde studovat mapu a směr plavby. Seznámení se se jmény ostrovů (Usměvavý domov, Země bystrého ucha, Země zastaveného času, Srdečný dobrákov, Ostrov ticha a klidu).
 • Možná úvaha nad tím, co se na jednotlivých ostrovech naučíme a přivezeme si na ten svůj třídní – Usměvavý domov, aby nám tady bylo dobře.
 • Vyplouváme – z Usměvavého domova, kde se chceme vrátit poučeni tím, jak se žije jinde a co nám k tomu našemu úsměvu doma napomůže.
 • Mezi jednotlivými ostrovy se „přepravujeme“ různými pohyby – plaveme, letíme balónem (který před odletem společně imaginárně nafukujeme), plujeme na společné lodi (kterou vytvoříme ze sebe), jedeme vlakem …
 • Na jednotlivých ostrovech čeká vládce, který mluví svou řečí. Může ho představovat učitel v roli nebo starší žáci, které si „půjčíte“.
Pravidla třídy - Inspirace a motivace
Pirátský zákoník

Sepíšeme smlouvu, podepíšeme a přiložíme pečetě sousedních ostrovů poznání, smlouva je vyvěšena ve třídě, pravidla respektujeme, sami si ve třídě stanovujeme sankce, pokud je něco porušováno a pokud je vůbec potřebujeme.

Ve svých třídních průkazech, kde si denně žáci hodnotí a reflektují den sami i učitelem, je na první stránce vlepený list z Ostrovní plavby.

Ostrovy poznání

Země bystrého ucha
Zde vládce mluví polohlasem, má ruce přiložené k uším, posádka musí pochopit, že s nikým, kdo nemluví stejně, se král nebaví, tomu, kdo to odhalí, svěřuje další informace, vítá ho a ostatní se přidají, až mluví všichni stejnou řečí, celá skupina dostane úkol – vzkaz předaný tichou poštou – obdrží pečeť.

Země zastaveného času
Vládce mluví a pohybuje se zpomaleně, až na to děti přijdou a mají všichni zase společnou řeč – dostanou úkol a jsou seznámeni se slovem „ŠTRONZO“. Jeho užití a pochopení si pak vyzkouší v  improvizaci na trhu, při zobrazení profesí… – král řekne své „kouzelné slovo“ – návštěvníci se zastaví jako sochy a postupně se představí, oživnou, kým v této zemi jsou a proč – splněný úkol – pečeť.

Srdečný dobrákov
Vítá je král s úsměvem, zdvořile, úslužně, se semknutýma rukama, jako by prosil.  Úkolem je  složit puzzle, slova – DĚKUJI a PROSÍM a pak je použít v nějaké situaci ve dvojicích, po splnění obdrží posádka pečeť. Pokud nikdo ve třídě nečte, tak můžete mít místo písmenkového puzzle připravený obrázek puzzle v situaci, kdy se slova používají a pak ji skupiny děti sehrají. (pozn. podle počtu dětí uzpůsobte i počet případných skupin dětí, pro které úkoly na jednotlivých ostrovech v kopiích připravíte a uzpůsobte i onen způsob přemístění s ohledem na bezpečnost žáků).

Ostrov ticha a klidu
Vítá nás král, co chodí po špičkách – úkolem je naučit se reagovat na symbol „špendlík“ (prsty ve „špetce“-jako by špendlík drželi, vzpažená ruka), kdo gesto zpozoruje, zvedá ruku taky, nesmí mluvit. Úkol, který od vládce posádka dostane je vytvořit les – procházet se lesem, jako divá zvěř, lovci, vytvořit zvukový plán… na gesto „špendlík“ se utišit, ale ne  zkamenět. Po splnění získává posádka pečeť.

Usměvavý domov
Návrat ke králi – k třídnímu učiteli, který nás vyslal na cestu, abychom se něco naučili, dozvěděl. Teď si vyprávíme, co jsme viděli, zažili a poznali. Sepíšeme a podepíšeme listinu, pokud souhlasíme a myslíme si, že nám poznání z ostrovů zpříjemní každodenní třídní soužití. A i děti pochopí, že slušnost – pozdrav, prosba a díky, naslouchání a gesta jsou možnou cestou.

Fotogalerie

závěr

Uvedený scénář je jen mým vlastním odzkoušeným a fungujícím návrhem a může být inspirací či podnětem pro vaše další použití. Určitě může dojít k obměnám a rozšíření podle vlastního uvážení a dle potřeb a ohledům vzhledem ke skladbě třídy.

Přeji vám úspěšnou třídní plavbu plnou příjemných a dobrodružných dní ve světě poznání, vědění a objevování spolu s vašimi školáky. 🙂

Kateřina Musiol Kuchnová

Učím na 1. stupni na soukromé základní škole. Na těchto stránkách bych ráda uveřejnila své postřehy, zkušenosti, zážitky a podněty k výuce.

1 komentář

Jste začínající učitel a čeká Vás začátek nového školního roku na 1. stupni základní školy a máte obavy z toho, co Vás čeká, na co se připravit, co raději ignorovat? 

Poslední dobou dostávám podobné dotazy, proto jsem se rozhodla, že budu pořádat kurz pro začínající učitele a online konzultace, kde můžeme osobně probrat Vaše konkrétní dotazy, na které ráda zodpovím na základě své zkušenosti z dlouholeté praxe ve školství.

Momentálně připravuji nový web, ale trochu se to (jako všechny IT projekty) natahuje 🙂

Pokud byste o společnou online konzultaci měli zájem, napište mi na katka@nase-trida.cz a domluvíme se na podrobnostech.

Úspěšný start do nového školního roku přeje Katka.