Výuka a třídní projekty. Prakticky!

Noc ve škole

Dneska už se celkem často setkáme s tím, že třídy spí ve škole, nebo už i ve školce. Ale jaké to má důvody, úskalí a smysl? Když jsem poprvé chtěla spát ve škole, bylo to na jaře 2004. To se na mě mnozí ve sborovně dívali, co a proč to dělám?  Ale byli i takoví, kteří mě v tom podpořili a po letech “ to nocování“ do svých třídních aktivit zařadili či zařazují opakovaně taky. 🙂

Narazila jsem na to, že se muselo řešit i papírování – souhlas s akcí, řešilo se, jak „noční“ hodiny vykazovat, atd. A mě přitom šlo v první fázi „jen o to, dát třídě možnost přespat ve škole, mít zážitek, tmelit skupinu, vyzkoušet si nocovat bez rodičů.“ 🙂

Proč?

 • Myslím si, stále i po letech, že je fajn, když se se svými školními dětmi setkáváte i mimo třídu a vyučovací proces.
 • Posiluje to důvěru, otevírá to možnost poznávání se v jiných situacích, tvoří to jiné vazby mezi všemi účastníky.
 • A je to v porovnání s mnoha školními dny – výjimečné – zažít ve škole třeba i jednu noc – ročně, nebo možná i jen jednu za celou školní docházku? Ta jedinečnost  a nevšednost je také tím obrovským zážitkem.

Kdy?

 • První nocování jsem zvolila před první školou v přírodě s novou třídou, abychom si „vyzkoušeli“ přenocovat jinde, bez rodičů. Což je někdy premiéra i pro druhou stranu, tedy pro ty dospěláky, kteří „nervózně“ čekají doma, zda jejich dítě vše zvládne.
 • Následně jsem zvolila, a k tomu se vracívám, tzv. – halloweenské/ podzimní nocování, nebo jarní probouzení – nejen přírody, ale i dětí po školní noci. 🙂 Ale je možné motivačně zvolit libovolný termín, který si vyberete.
 • Někdy se nocuje už i při sportovních, divadelních či hudebních soustředěních v ZUŠ, ať se intenzivněji nazkouší před koncertem, někdy se ustele i v družině.
 • Dříve jsem nocovala z pátku na sobotu, teď už vím, že jde zvládnout i „školní den“ po školní noci, ale vybírám pak termín třeba před státním svátkem, podzimními/ velikonočními prázdninami, kdy se na ně pak rozejdeme.
 • Scházíme se většinou zpět ve škole v pět večer, aby děti po vyučování ještě stihly případné placené kroužky či pobýt ještě doma s rodinou, před tou „velkou nocí“. 🙂
 • Zvládnou to už i prvňáčci.

Kde?

 • v tělocvičně
 • ve své třídě
 • v prostorách družiny
 • v aule
 • záleží na možnostech, podmínkách a prostorech školy a jejich vybavení
 • na koberci v místnosti, na žíněnkách, na gymnastickém koberci z tělocvičny a na něm položených vlastních karimatkách

jak?

 • Před akcí si fázi „těšení“ doplňujeme i fázi „výchovnou“, kdy se snažíme udržet si po tři týdny své 3 životy na vstupence do noční školy. Ty by se mohly odebrat, při nějakém „prohřešku“.
 • Alespoň dozor ve dvou – je dobré mít s sebou ještě jednu dospělou osobu – kolegyně učitelka, vychovatelka, kamarádka, … nikdy neberu na tuto akci rodiče, byla by to „nevýhoda“ pro potomka. 🙂
 • Celou nocovací akci doplňuji kromě samozřejmých aktivit – hygiena, příprava/balení spacáků, film, stolování, rozcvička, rozhovory a večerní pohádkové čtení – i o společnou rukodělnou a pohybovou akci. Někdy to byla výroba jarních dekorací, jindy ubrousková technika zdobení pirátských krabic, výroba přání, práce s keramikou, pohybové štafety a hry…

Co?

Co neopomenout?

 • O plánované akci informovat vedení školy a požádat o souhlas, prověřte si i nastavení topení a alarmů.
 • Informovat o akci rodiče… ti se totiž někdy obávají i více než děti. Poskytnout jim písemně informace (časy, seznam věcí, nástřel programu a motivaci, ať jsou ujištěni, že to má smysl a nejde o „nějaké strašení“) a dostatek času na zajištění spacáku a karimatek.
 • Motivovat a nadchnout děti předem – začínám: Tichou poštou – „Budeme spát ve škole!“.  Už u té mě baví reakce a výrazy obličeje. Ještě nikdy toto kolo pošty nikdo nepokazil. 🙂 pak rozdávám vstupenky, které si děti vždy střeží a přinesou společně se spacákem.
 • Nestrašit stezkou odvahy… ta není cílem, ale přiznávám, vždy nějakou variantu „svíčkované“ zařazuji a vždy se obešla bez slz, strašení a děsů, naopak je vnímána jako velký a pozitivní zážitek.
 • Pokud mám připravené soutěže, mám i drobné ceny.
 • Připravuji a tisknu pamětné listy z této akce.
 • Vybrat vhodný film – není nutné ho zařazovat, určitě třídu zabavíte i bez projekce, ale pokud máte třídní celoroční tématiku, nabízí se volit něco blízkého k třídní motivaci a nemusí jít o žádné „duchařiny“. 🙂
 • Domluvit se na možnostech jídla – někdy jsme měli každý své, jindy bylo napečeno akčními maminkami , nebo objednané pizzy. Případně se může domluvit večeře/ snídaně s jídelnou – za nějaký doplatek. Zkušenost je taková, že je jídla většinou hodně.
 • Zajistit dětem pitný režim – voda, čaj, kakao… vždy se nějaký spacák polije, Je dobré stanovit si pravidla na odkládání pití.
 • Vždy volám a hlásím předem na Policii, že „budeme svítit ve škole“. Několikrát nás přišli raději i zkontrolovat. 🙂 To pak vylekalo i mě, když se ozvalo bušení na okno a světlo baterky.

Ráno?

 • Předem upozorňuji, že nebudíme souseda. 🙂
 • Stanovuji už večer čas, kdy se vstává.
 • Společná pyžamová rozcvička, očista, snídaně.
 • Společné balení spacáků, které je ukázkou úžasného „motorického cvičení“ ´šikovnosti, ochoty si vzájemně pomoci a o pomoc si říci, protože mnozí spacák skládají poprvé a skutečně si neví rady.
 • Čas na reflexi – písemné vzkazy. Následně společné hodnotící kolečko.
 • Rozdávám list o absolvování „noční školy“, „1. noční hlídky“.
 • A pak v 10:00 šup domů, je-li to sobota, nebo do lavic v pozvolnějším režimu a bez písemek. 🙂

Možná rizika?

 • Nebudou spát všichni (z různých důvodů – nemoc, strach, dovolená, zdravotní stav, noční děsy, náměsíčnost, …) a nespící to následně může vnímat jako „handicap“.
 • Zvažte a případně zajistěte bezpečné zapálení a hoření svíček (v kelímcích, sklenicích, vysoko), ať už při značení stezky nebo jen pro orientaci či atmosféru.
 • Nebudete mít pro akci podporu a dostatečné pochopení ze všech stran, ale pokud v akci pro svou třídu smysl vidíte vy, a máte schváleno vedením a většinou rodičů a dětí, šla bych do toho, protože vy sami víte nejlépe, proč jdete „na noční bez příplatku“… ale s přidanou hodnotou. 🙂
 • Někteří probdíte noc, protože se budete střídavě budit (vy i děti) z důvodů nezvyklých zvuků a ruchů v nezvyklém prostředí.
 • Pozapomínané či poztrácené a jinde přibalené věci, které se ještě několik dní po akci budou vracet a hledat. 🙂
 • Neznámý prostor, nová situace a zkušenost, může se stát nějaký úraz – nestalo se mi, klepu, ale celá tato nestandardní situace nese vyšší riziko v tomto směru, proto nepodceňte obezřetnost a poučení o bezpečnosti, ač to zní formálně, tak je to nutné, vyjasnit si určité věci, přesuny, orientaci a odchody na WC přes spacáky atd.
 • Budete nadšení z akce a budete si to chtít zopakovat častěji. 🙂
 • Budete zklamaní, protože jste něco podcenili, či přecenili a příště do toho už nepůjdete.

Jak je tomu u vás? Nocovali jste ve škole? Co se vám osvědčilo, podařilo nebo jaká to mělo úskalí?

Profilový obrázek
Kateřina Musiol Kuchnová

Jmenuji se Katka a učím na 1. stupni na soukromé základní škole. Na těchto stránkách bych ráda uveřejnila své postřehy, zkušenosti, zážitky a podněty k výuce.

Přidat komentář

Výuka a třídní projekty. Prakticky!