Naše třída

ICT ve výuce

Technické hračky, počítače, mobily, aplikace jako smysluplná součást výuky.