Naše třída
Slovní druhy - opakování

Slovní druhy – opakování

Ve 2. třídě se se slovními druhy teprve seznamujeme. Už se umí všech deset v pořadí vyjmenovat, očíslovat, vyhledat ve větě, vymyslet, předvést.

A protože nás nákupy baví, a to nejen v matematice, tak tentokrát byl „nákupní“ seznam právě ze slovních druhů. 😉

Aktivitu je možné zařadit i v jiném cizím jazyce a případně ji modifikovat na:

  • seznam s počtem barev,
  • daných druhů ovoce,
  • seznam s počtem zvířat,
  • druhů not apod.

Práci je možné dělat samostatně, ve skupinách či dvojicích.

Slovní druhy - opakování
Slovní druhy – opakování
Slovní druhy - opakování
Slovní druhy – opakování
Slovní druhy - opakování
Slovní druhy – opakování

Které slovní druhy jsem použila?

Na slovní druhy používám i sady karet, které jsou myslím primárně pro logopedii. Nám se hodily:

  • na předložky, když jsme zjišťovali: Kam se schová kotě? (v autě, do boty…)
  • na slovesa: Co dělá kotě? (spí, leze, kouká…)
  • přídavná jména: Jaké je kotě? (unavené, malé, šedé…)

Slovní druhy - opakování

Případný jiný nápad na opakování či modifikaci, klidně přidejte do komentářů a případně i já zde rozšířím. 🙂

Katka

Učím na 1. stupni na soukromé základní škole. Na těchto stránkách bych ráda uveřejnila své postřehy, zkušenosti, zážitky a podněty k výuce.

Přidat komentář