Naše třída

Seminář: Školní zralost a připravenost

Anotace semináře

Přechod dětí z mateřských škol do škol základních s sebou přináší mnoho změn, úskalí, ale i radostí nejen pro děti samotné, jejich rodiče, ale i pro pedagogy jednotlivých stupňů vzdělávání. Pokládáme za žádoucí, aby se propojila informovanost a propojenost mezi jednotlivými stupni a přestup na další stupeň vzdělávání byl plynulý, co nejméně stresující a s převažujícími pozitivními dojmy, a především s rostoucí motivací k dalšímu vzdělávání a zdravému všestrannému rozvoji dítěte.

 

Katka

Učím na 1. stupni na soukromé základní škole. Na těchto stránkách bych ráda uveřejnila své postřehy, zkušenosti, zážitky a podněty k výuce.