Naše třída

Seminář: Rozvíjení grafomotoriky dítěte v MŠ

Anotace semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky, zejména učitelky MŠ s problematikou rozvíjení grafomotriky dítěte v předškolním věku v prostředí mateřské školy.

Účastníci semináře se po jeho absolvování budou orientovat v oblastech RVP PV, zejména v klíčových kompetencích dítěte, ke kterému předškolní vzdělávání směřujeme, zvládnou poradenskou podporu rodičovské veřejnosti.

Budou se orientovat a aktivně zvládnou využívat nástrojů základní pedagogické diagnostiky při ověřovaní školní zralosti a připravenosti dítěte pro vstup do ZŠ právě v oblasti úrovně grafomotorických dovedností a schopností dítěte.

Praktickými ukázkami si ověří, jakými metodami lze tyto kompetence dítěte v předškolním věku rozvíjet a dokáží tyto vědomosti aplikovat do svých vzdělávacích programů (ŠVP – TVP). Budou se orientovat ve výběru vhodných metodických a didaktických pomůcek, které jsou důležitou součástí při pedagogické podpoře školní zralosti a připravenosti dítěte v oblasti rozvíjení grafomotoriky dítěte v předškolním věku.

 

Katka

Učím na 1. stupni na soukromé základní škole. Na těchto stránkách bych ráda uveřejnila své postřehy, zkušenosti, zážitky a podněty k výuce.