Naše třída

Seminář: Rozvíjení grafomotoriky dítěte v MŠ

Anotace semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky, zejména učitelky MŠ s problematikou rozvíjení grafomotriky dítěte v předškolním věku v prostředí mateřské školy.

Účastníci semináře se po jeho absolvování budou orientovat v oblastech RVP PV, zejména v klíčových kompetencích dítěte, ke kterému předškolní vzdělávání směřujeme, zvládnou poradenskou podporu rodičovské veřejnosti.

Budou se orientovat a aktivně zvládnou využívat nástrojů základní pedagogické diagnostiky při ověřovaní školní zralosti a připravenosti dítěte pro vstup do ZŠ právě v oblasti úrovně grafomotorických dovedností a schopností dítěte.

Praktickými ukázkami si ověří, jakými metodami lze tyto kompetence dítěte v předškolním věku rozvíjet a dokáží tyto vědomosti aplikovat do svých vzdělávacích programů (ŠVP – TVP). Budou se orientovat ve výběru vhodných metodických a didaktických pomůcek, které jsou důležitou součástí při pedagogické podpoře školní zralosti a připravenosti dítěte v oblasti rozvíjení grafomotoriky dítěte v předškolním věku.

 

Kateřina Musiol Kuchnová

Učím na 1. stupni na soukromé základní škole. Na těchto stránkách bych ráda uveřejnila své postřehy, zkušenosti, zážitky a podněty k výuce.

Jste začínající učitel a čeká Vás začátek nového školního roku na 1. stupni základní školy a máte obavy z toho, co Vás čeká, na co se připravit, co raději ignorovat? 

Poslední dobou dostávám podobné dotazy, proto jsem se rozhodla, že budu pořádat kurz pro začínající učitele a online konzultace, kde můžeme osobně probrat Vaše konkrétní dotazy, na které ráda zodpovím na základě své zkušenosti z dlouholeté praxe ve školství.

Momentálně připravuji nový web, ale trochu se to (jako všechny IT projekty) natahuje 🙂

Pokud byste o společnou online konzultaci měli zájem, napište mi na katka@nase-trida.cz a domluvíme se na podrobnostech.

Úspěšný start do nového školního roku přeje Katka.