Naše třída
Pilná Včelka může žáky něco naučit

Pilná Včelka může žáky něco naučit

Výuková platforma Včelka

Před několika měsíci se mi naskytla možnost vyzkoušet novou platformu Včelka. Je primárně určena pro základní školy, nicméně i na gymnáziu pro ni najdete využití. Když jsem ji začala používat, tak jsem dokonce zjistila, že je již na naší škole využívána pro hodiny českého jazyka. O to jednodušší bylo přihlášení.

Včelka nenabízí pouze český a španělský jazyk, ale i jazyk anglický, takže má všestranné využití v jazykových hodinách. Ale jak jsem již naznačila, jedná se – alespoň ve španělském jazyce – o hravou formu pro začátečníky. Na základních školách je určitě využití širší, já osobně aplikaci využila pro „zpestření“ výuky v multimediální učebně.

Musím ocenit podporu, která mi vždy byla při ruce a vyřešila se mnou jakýkoliv „problém“. Nastavení totiž skýtá velké množství možností, ať už je to nastavení počtu příkladů, typy příkladů, hlasové vstupy, odpočet na začátku aktivity, apod. A proto na začátku můžete být lehce „zmatení“. Ale vše jde udělat metodou pokus – omyl, nebo se právě obrátit na podporu, která vás výborně navede.

Včelka se dá využít jak na interaktivní tabuli, tak v počítačové učebně, kdy každý pracuje vlastním tempem. Osobně raději volím druhou variantu, neboť každý může pracovat individuálně. Cvičení jsou autokorektivní, takže žáci se mohou ze svých chyb poučit.

Velmi pozitivně hodnotím i možnost poslechových cvičení, na úrovni A1 jsou zcela dostačující. Pro žáky je pak motivující, že dokážou bezchybně odpovědět i právě v poslechových úlohách, kde se soustředí pouze na jedno slovo, a připravují se tak na rozvinutí této dovednosti. Žáci samozřejmě velice rychle odhalí, že se jedná o gramaticko-lexikální cvičení a nácvik jazykových dovedností, ale přijímají je určitě raději než klasické úlohy.

Osobně jsem jako motivační prvek zařadila Včelku i v začátečnickém kurzu dospělých lidí. Zde jsem zvolila variantu jedné tabule, neboť počet posluchačů mi dovolil, abychom si mohli hrát všichni. Grafická úprava vás dostane právě na vlnu dětských her, což je pro všechny zúčastněné příjemná změna.

Myslím, že jsem ještě osobně neodhalila všechny možnosti Včelky, ale určitě ji pro krátká procvičování a opakování znovu použiji. A doufám, že následně objevím i náročnější cvičení pro vyšší úrovně. Jsem totiž toho názoru, že „Actividades lúdicas“ jednoduše patří na všechny úrovně, každý si přece rád hraje.

Monika Kuchnová

Už pár let učím španělský jazyk na střední škole, posledních pár let externě pracuji na katedře romanistiky FF OU jako učitel oborové didaktiky

Přidat komentář

Jste začínající učitel a čeká Vás začátek nového školního roku na 1. stupni základní školy a máte obavy z toho, co Vás čeká, na co se připravit, co raději ignorovat? 

Poslední dobou dostávám podobné dotazy, proto jsem se rozhodla, že budu pořádat kurz pro začínající učitele a online konzultace, kde můžeme osobně probrat Vaše konkrétní dotazy, na které ráda zodpovím na základě své zkušenosti z dlouholeté praxe ve školství.

Momentálně připravuji nový web, ale trochu se to (jako všechny IT projekty) natahuje 🙂

Pokud byste o společnou online konzultaci měli zájem, napište mi na katka@nase-trida.cz a domluvíme se na podrobnostech.

Úspěšný start do nového školního roku přeje Katka.