Výuka a třídní projekty. Prakticky!

Třídní projekt Dráčci

V jednom roce mi vznikla 2. třída spojením dvou prvních. Během mé patnáctileté praxe se mi to stalo několikrát. Ale při posledním sloučení jsem si pro 31 dětí vyprosila na srpnové poradě alespoň dvě půlené hodiny a dvě šatny, které měly pevné značení – 2. A, 2. B. … A tehdy poprvé jsem pro třídu použila jiné označení. Tehdy jen pro rozlišení – kluci do šatny A – “ A...

Výuka a třídní projekty. Prakticky!