Výuka a třídní projekty. Prakticky!

Třídní projekt Piráti

Okolnosti vzniku pojmenovávání třídy motivačním jménem jsem stručně popsala u článku o Dracích. Motivační název Piráti jsem tentokrát stanovila již před začátkem dalšího školního roku s novými prvňáčky a pirátsky jsme se společně plavili tentokrát dva roky. Silnou vnitřní motivací pro mě bylo, aby prvňák neodešel s žádnou negativní reakcí na to, že si nese hnědý balonek, jelikož nám byla...

Třídní projekt Dráčci

V jednom roce mi vznikla 2. třída spojením dvou prvních. Během mé patnáctileté praxe se mi to stalo několikrát. Ale při posledním sloučení jsem si pro 31 dětí vyprosila na srpnové poradě alespoň dvě půlené hodiny a dvě šatny, které měly pevné značení – 2. A, 2. B. … A tehdy poprvé jsem pro třídu použila jiné označení. Tehdy jen pro rozlišení – kluci do šatny A – “ A...

Výuka a třídní projekty. Prakticky!